Font Size

Cpanel
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ E ในรายวิชาบังคับ สาขานิติศาสตร์

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ E ในรายวิชาบังคับ สาขานิติศาสตร์

 • การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

 • นักศึกษาใหม่ปี 2557 กรอกประวัติส่วนตัว

  นักศึกษาใหม่ปี 2557 กรอกประวัติส่วนตัว

 • ตรวจสอบรายชื่อ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-2556

  ตรวจสอบรายชื่อ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-2556

 • เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • ปฏิทินการเรียน-การสอน ภาค กศ.ปช 1-2557

  ปฏิทินการเรียน-การสอน ภาค กศ.ปช 1-2557

 • ปฏิทิน+ตารางเรียน (MOU) วิทยาลัยชุมชนยโสธร 3-2556

  ปฏิทิน+ตารางเรียน (MOU) วิทยาลัยชุมชนยโสธร 3-2556

 • ปฎิทินการเรียน-การสอน ภาคปกติ 1-2557

  ปฎิทินการเรียน-การสอน ภาคปกติ 1-2557

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

HEADLINE NEWS

กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1-2557
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาค ปกติ ปีการศึกาษา 2557

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ ๑๐๗๑ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
-----------------------
เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ดังนี้

Download

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

รายชื่อผู้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 กันยายน 2557
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล
* โดยแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาแสดงตนเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หลังจากอนุมัติสำเร็จ 7 วันทำการ
Download

SP_READ_MORE

ปฏิทิน+ตารางเรียน (เทอม3) ปฐมวัย เทอม 2-2557

ปฏิทิน+ตารางเรียน (เทอม3) ปฐมวัย 2-2557

[ Download ]

SP_READ_MORE

ปฏิทิน+ตารางเรียน (เทอม3) รปศ.- คอมฯธุรกิจ เทอม 1-2557

ปฏิทิน+ตารางเรียน (เทอม3) รปศ.- คอมฯธุรกิจ เทอม 1-2557

Download ]

SP_READ_MORE

รายชื่อนักศึกษาผู้ยังไม่ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

นักศึกษาผู้มีรายชื่อตามประกาศให้ดำเนินการติดต่อ
กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา สำนักวิชาการและประมวลผล

ภายในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

Download

26-08-57-1

SP_READ_MORE

กำหนดการปฏิทินการเรียน ปีการศึกษา 2557
รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557

รายชื่อผู้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล
* โดยแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาแสดงตนเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557
Download

SP_READ_MORE

การขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชิาชีพครู ...

เรื่อง
การขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชิาชีพครู โดยการเทียบโอนความรู้
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีทางการศึกษา พศ. 2550

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

SP_READ_MORE

งดการเรียน-การสอน สำหรับนักศึกษาระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ E ในรายวิชาบังคับ สาขานิติศาสตร์ Written by WebMaster 24
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ Written by WebMaster 422
นักศึกษาใหม่ปี 2557 กรอกประวัติส่วนตัว Written by WebMaster 964
ตรวจสอบรายชื่อ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-2556 Written by WebMaster 5656
เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Written by WebMaster 766
ปฏิทินการเรียน-การสอน ภาค กศ.ปช 1-2557 Written by WebMaster 2146
ปฏิทิน+ตารางเรียน (MOU) วิทยาลัยชุมชนยโสธร 3-2556 Written by WebMaster 1908
ปฎิทินการเรียน-การสอน ภาคปกติ 1-2557 Written by WebMaster 9115
(สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว Written by WebMaster 2134

icon-reg-studenticon-reg-studenticon-sturce-courseicon-asmicon-student-listicon-student-groupidicon-student-copleteicon-shirt-graduateicon-entranicon-entranicon-guid-bookicon-activityicon-QA

LINK


User Online

255001
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
138
444
138
250231
14362
22596
255001

ไอ พี: 54.89.233.81
ขณะนี้เวลา: 2014-09-21 09:03:27