Font Size

Cpanel
 • วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคปกติ

  วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคปกติ

 • วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคกศ.ปช.

  วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคกศ.ปช.

 • ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ามีส่วนร่วม

  ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ามีส่วนร่วม

 • ขอเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 59

  ขอเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 59

 • ปฏิทินการสอบปลายภาคภาคปกติ ภาคต้น 2558

  ปฏิทินการสอบปลายภาคภาคปกติ ภาคต้น 2558

 • วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 5(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

  วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 5(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

 • ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

  ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

 • กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57

 • กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

HEADLINE NEWS

คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี ภาค ปกติ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

Written by WebMaster On Wednesday, 25 November 2015 15:27

คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี ภาค ปกติ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

[Download]

SP_READ_MORE

รหัสหลักสูตรอ้างอิงตามรหัส สกอ

Written by WebMaster On Thursday, 19 November 2015 14:10

รหัสหลักสูตรอ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

[Download]

SP_READ_MORE

คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช ภาคปลาย 58

Written by WebMaster On Thursday, 19 November 2015 13:56

คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

[Download]

SP_READ_MORE

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ภาคต้น 58

Written by WebMaster On Tuesday, 17 November 2015 14:15

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกาาภาค ปกติ ชั้น ปีที่  1-4
ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกาา 2558

[Download]

SP_READ_MORE

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

Written by WebMaster On Wednesday, 28 October 2015 09:16

กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

[Download]

SP_READ_MORE

Display # 
Title Author Hits
วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคปกติ Written by WebMaster 121
วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคกศ.ปช. Written by WebMaster 201
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ามีส่วนร่วม Written by WebMaster 273
ขอเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 59 Written by WebMaster 248
ปฏิทินการสอบปลายภาคภาคปกติ ภาคต้น 2558 Written by WebMaster 1316
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 5(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) Written by WebMaster 744
ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 1693
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Written by WebMaster 1256
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57 Written by WebMaster 2686
กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 1866