รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ลำดับสำรอง  2564 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 19:10:28 เข้าชม : 142 ครั้ง

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ลำดับสำรอง  2564 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 19:10:28   เข้าชม : 142 ครั้ง

  รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
  ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ 

  ระหว่างวันที่  
  25 – 29 มีนาคม 2564 

  รายละเอียด

  https://qrgo.page.link/5y3As

กลับ ...

ACADEMIC    RERU