ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 14:49:31 เข้าชม : 495 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 14:49:31   เข้าชม : 495 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU