ประกาศการรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 16:31:18 เข้าชม : 256 ครั้ง

ประกาศการรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 16:31:18   เข้าชม : 256 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU