ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:08:43 เข้าชม : 220 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 16:08:43   เข้าชม : 220 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU