ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 09:19:46 เข้าชม : 1453 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 09:19:46   เข้าชม : 1453 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU