ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้เข้าชม 414 ครั้ง

ACADEMIC    RERU