Font Size

Cpanel

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาปริญญาตรี : หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯของสำนักวิชาการและประมวลผล 

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย : หากตรวจสอบพบ ชื่อ-สกุล ยศ ตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย


ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) ประจำปีการศึกษา  2556 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)


สถิติเข้าชม

4838
วันนี้วันนี้467
เมื่อวานเมื่อวาน478
สัปดาห์สัปดาห์945
เดือนเดือน4838
ทั้งหมดทั้งหมด4838