Font Size

Cpanel
 • รับคู่มือนักศึกษาใหม่ ปี 2562

  รับคู่มือนักศึกษาใหม่ ปี 2562

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา 	รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา วันที่ 27 มิ.ย. 2562

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา...

 • ทรงพระเจริญ

  ทรงพระเจริญ

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

 • ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

  ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

 • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

  คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา วันที่ 27 มิ.ย. 2562

graduated 270662

ติดต่อขอรับหลักฐานทางการศึกษาด้วยตนเอง

ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล

พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อขอรับ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป

รายชื่อ  ]

 

 

SP_READ_MORE

กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคปกติ ปี 62

กำหนดการเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

[Download]

 

 

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 5 หลักสูตรครุศาสตร์ ปี 2562

📋[ประกาศ]📋
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 5
ประจำปีการศึกษา 2562

(y) หลักสูตรครุศาสตร์

รายชื่อ
https://drive.google.com/…/12Frk03SYyE6yvbUQre7_-_JfM04jLmWf

หมายเหตุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาพร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://academic.reru.ac.th/register/pages/login.phpSP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 5 หลักสูตรอื่นๆ ปี 2562

📋[ประกาศ]📋
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 5
ประจำปีการศึกษา 2562

(y) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรบริหารธุนกิจบัณฑิต
(y) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(y) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรศาสตรบัณฑิต
(y) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รายชื่อ
https://drive.google.com/…/12MnZpvemfrWYhlqupVLmYbVbbfFUizew

หมายเหตุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาพร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://academic.reru.ac.th/register/pages/login.php

 

 

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ปี 2562 (เพิ่มเติม) 📌📌📌📌

📢📢📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม)

📋 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม)
https://drive.google.com/open?id=119BDAK_i2mMAylBXxGRuTX3p9D10rV5P

 

📌📌📌 นักศึกษาที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว (ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562) หากไม่มีรายชื่อ ให้เตรียมหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อที่
สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. 📌📌📌

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ปี 2562 📌📌📌

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้มาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. ทั้งนี้ ให้นำดินสอ 2B ยางลบ และปากกามาด้วยในวันสอบ
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.20 น. เป็นต้นไป
📢 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรทั่วไป ให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
📢 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรทั่วไป รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562
SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักศูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2562

 

SP_READ_MORE

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

MASTERDEGRE 62 REGISTER

ประกาศรับสมัคร
http://bit.ly/2IsPhMD

ใบสมัคร
http://bit.ly/2WPQUaS

 

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

MASTERDEGRE 62 REGISTER

ประกาศรับสมัคร
http://bit.ly/2IsPhMD

ใบสมัคร
http://bit.ly/2WPQUaS

 

 

สถิติเข้าชม

14809
วันนี้วันนี้327
เมื่อวานเมื่อวาน352
สัปดาห์สัปดาห์679
เดือนเดือน7396
ทั้งหมดทั้งหมด14809