ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรบปรญญา 2559 2560 1

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559-2560 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิต