Font Size

Cpanel
 • ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก อนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2563

  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก อนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2563

 • ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

  ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 • ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

  ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 • ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

  ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 • เปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน 2562

  เปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบออนไลน์ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ...

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง...

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง...

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

📢 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

👉 https://qrgo.page.link/Z1YM9

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนเอกสาร

SP_READ_MORE

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคปกติ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ F ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาภาคกศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ F ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาภาคกศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
https://qrgo.page.link/48pyf

รายชื่อลำดับสำรอง
https://qrgo.page.link/QQhSX

📌 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
♦️ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2563 ♦️
ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/
หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว
☑️ กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา
(ปริ้นเอกสารรายงานตัวพร้อมนำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน และสำเนาเอกสารตามในประกาศแนบท้าย)
☑️ ปริ้นใบลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา หรือ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

📢 สอบถามเพิ่มเติม  043-556004

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
https://qrgo.page.link/48pyf

รายชื่อลำดับสำรอง
https://qrgo.page.link/QQhSX

📌 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
♦️ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2563 ♦️
ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/
หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว
☑️ กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา
(ปริ้นเอกสารรายงานตัวพร้อมนำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน และสำเนาเอกสารตามในประกาศแนบท้าย)
☑️ ปริ้นใบลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา หรือ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

📢 สอบถามเพิ่มเติม  043-556004

 

 

SP_READ_MORE

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่เนื่องจากสถานะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงเห็นควรปรับลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการกรณีดังกล่าว

เพิ่มเติม

 

SP_READ_MORE

แนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด COVID-19

แนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๗)
โดยเป็นมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายละเอียด

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

🗃 คณะพยาบาลศาสตร์
👉 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

👉 รายชื่อสำรอง

🔖 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ

📌 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง
และส่งผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ตามแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ

📊 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น.

☑️ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ณ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004

 

 
SP_READ_MORE

ขยายกำหนดเวลาการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ขยายกำหนดเวลาการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เดิม 16 - 17 พ.ค. 2563 และ 23 - 24 พ.ค. 2563

โดยให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 และส่งผลการเรียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

20 05 63 1

SP_READ_MORE

การชำระเงินค่าสมัครเรียนและขยายระยะเวลาการชำระเงินลงทะเบียนเรียนและชะลอค่าปรับ

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE

สถิติเข้าชม

160419
วันนี้วันนี้125
เมื่อวานเมื่อวาน534
สัปดาห์สัปดาห์659
เดือนเดือน4979
ทั้งหมดทั้งหมด160419