รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ 2564 เพิ่มเติม

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 21:56:39 เข้าชม : 410 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ 2564 เพิ่มเติม

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 21:56:39   เข้าชม : 410 ครั้ง

  ประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ (รายชื่อเพิ่มเติม)
  เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศ
  https://qrgo.page.link/qFBV1


  รายชื่อ
  https://qrgo.page.link/GaCYY


  รายชื่อเพิ่มเติม
  https://qrgo.page.link/YJyrJ

กลับ ...

ACADEMIC    RERU