ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทั้งหมด

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

account_circle ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ)


ผศ.ดร.พิมลศักดิ์ นิลผาย

(รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

(รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

(รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ)

photo_camera กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถิติเข้าชม

6

Today

116

Yesterday

4,214

This Month

3,223

Last Month

21,554

This Year

36,802

Last Year