ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 มีนาคม 2567

จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง