ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง