ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา “Higher Education Sandbox” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง