ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง

ACADEMIC    RERU