ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง