ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 11:15:14 เข้าชม : 44 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 11:15:14   เข้าชม : 44 ครั้ง

  ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ Download
  _____________________________________________________________________________________________

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/(352)/2567 Download

  บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download
  _____________________________________________________________________________________________

  สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  Download

  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกคน ไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใดในทุกเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2567 Download

   

กลับ ...