ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

บรรยากาศการสอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 6 มกราคม 2567

จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง