ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 199 ครั้ง