ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง