ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

กลุ่มงานแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง