ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 186 ครั้ง