ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

ส่วนงานแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ แนะแนวการศึกษา "เลือกอย่างไร...ที่ใช่เรา" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง