ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

บรรยากาศ การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง