ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกันเกรา (ชั้น3) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 183 ครั้ง