ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง