ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญารัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566

จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง