ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่25 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง