ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 216 ครั้ง