ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษากับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

ACADEMIC    RERU