ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล ณ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง