ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 17:56:39 เข้าชม : 1084 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 17:56:39   เข้าชม : 1084 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ

  ประจำปีการศึกษา 2564

  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

  ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ

  วันที่ 22 ธันวาคม 2563

  ประกาศ

  https://qrgo.page.link/iUJLU

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  https://qrgo.page.link/f4WXx

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง)

  https://qrgo.page.link/Vpp5q

กลับ ...

ACADEMIC    RERU