ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนและยกเว้นค่าปรับ ประจำภาคปลาย ปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2564 09:28:12 เข้าชม : 102 ครั้ง

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนและยกเว้นค่าปรับ ประจำภาคปลาย ปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2564 09:28:12   เข้าชม : 102 ครั้ง

    ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าละทะเบียนเรียนและการยกเว้นค่าปรับ ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาอันเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    ประกาศ

กลับ ...

ACADEMIC    RERU