กำหนดการลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 10:12:48 เข้าชม : 290 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 10:12:48   เข้าชม : 290 ครั้ง

    กำหนดการลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
    ระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์  2564

    ประกาศ

กลับ ...

ACADEMIC    RERU