ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรอง)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 18:15:00 เข้าชม : 197 ครั้ง

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรอง)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 18:15:00   เข้าชม : 197 ครั้ง

    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

    ประจำปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรอง)

    https://qrgo.page.link/HtEXP

กลับ ...

ACADEMIC    RERU