รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 16:35:26 เข้าชม : 202 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 16:35:26   เข้าชม : 202 ครั้ง

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
  -----------------------------------
  รายงานตัว
  17 – 22  มีนาคม 2564 
  ที่เว็บไซต์  http://academic.reru.ac.th/register 
  หากพ้นเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
  https://qrgo.page.link/rQ6pD
  ----------------------------------------------------
  ลำดับสำรอง
  มหาวิทยาลัย จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง โดยทางโทรศัพท์ 
  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
  https://qrgo.page.link/B5U7p

กลับ ...

ACADEMIC    RERU