ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง  ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 21 เมษายน 2564 16:06:50 เข้าชม : 267 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง  ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 21 เมษายน 2564 16:06:50   เข้าชม : 267 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง 
  ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  สอบคัดเลือก
  วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ตามแนบท้ายประกาศ

  รายละเอียด

  https://qrgo.page.link/wtFRH

กลับ ...

ACADEMIC    RERU