ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

วันที่ 22 เมษายน 2564 16:17:57 เข้าชม : 144 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

วันที่ 22 เมษายน 2564 16:17:57   เข้าชม : 144 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง 
  ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

  สอบคัดเลือก
  วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ตามแนบท้ายประกาศ

  ประกาศ
  https://qrgo.page.link/wtFRH

  ประกาศเพิ่มเติม
  https://qrgo.page.link/aoRu5

กลับ ...

ACADEMIC    RERU