รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภาคปกติ รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่ 27 เมษายน 2564 09:48:05 เข้าชม : 15 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภาคปกติ รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่ 27 เมษายน 2564 09:48:05   เข้าชม : 15 ครั้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภาคปกติ
  รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  ประจำปีการศึกษา 2564

  สอบข้อเขียน
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.00 - 12.00 น.

  รายชื่อ
  https://qrgo.page.link/Apvq2

  รายชื่อเพิ่มเติม
  https://qrgo.page.link/dr4uw

กลับ ...

ACADEMIC    RERU