รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 10:19:31 เข้าชม : 311 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 10:19:31   เข้าชม : 311 ครั้ง

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

  รายชื่อ
  https://qrgo.page.link/NHY5B

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
  ระหว่างวันที่  1 - 7 พฤษภาคม 2564
  https://academic.reru.ac.th/register/

กลับ ...

ACADEMIC    RERU