ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ลำดับสำรอง)

วันที่ 27 เมษายน 2564 16:08:31 เข้าชม : 102 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ลำดับสำรอง)

วันที่ 27 เมษายน 2564 16:08:31   เข้าชม : 102 ครั้ง

  ประกาศ
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564  (ลำดับสำรอง)

  แนวปฏิบัติ ให้รอดูประกาศรายชื่อเรียกลำดับสำรอง
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

  รายชื่อลำดับสำรอง
  https://qrgo.page.link/bYQPZ%22

กลับ ...

ACADEMIC    RERU