รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 09:56:58 เข้าชม : 2276 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 09:56:58   เข้าชม : 2276 ครั้ง

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 
  -----------------------------------

  สอบสัมภาษณ์  
  ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารพยาบาลศาสตร์

  ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อผ่านกระบวนการ
  คัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  https://qrgo.page.link/6uyoD

  หนังสือรับรองความประพฤติ
  https://qrgo.page.link/YGcaF

  แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
  https://qrgo.page.link/akBjF

กลับ ...

ACADEMIC    RERU