ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 22:24:16 เข้าชม : 49 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 22:24:16   เข้าชม : 49 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  ให้นำเอกสารรายงานตัว มายื่นต่อสำนักวิชาการและประมวลผล
  วันที่ 14 มิถุนายน 2564

  รายชื่อ
  https://qrgo.page.link/bMT75

  รายชื่อเพิ่มเติม
  https://qrgo.page.link/McuwP

กลับ ...

ACADEMIC    RERU