รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ 2564 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 09:08:43 เข้าชม : 35 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ 2564 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 09:08:43   เข้าชม : 35 ครั้ง

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ 2564 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1)

  ผู้มีรายชื่อรายงานตัว
  ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2564  09 - 15.30 
  ณ สำนักวิชาการและประมวลผล

  รายชื่อ
  https://qrgo.page.link/DaKrb

กลับ ...

ACADEMIC    RERU