ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 18:49:35 เข้าชม : 468 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 18:49:35   เข้าชม : 468 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU