มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 15:15:54 เข้าชม : 314 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 15:15:54   เข้าชม : 314 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU