ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) ระดับ ปริญญาตรี รอบเด็กดีมีที่เรียน 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 16:03:02 เข้าชม : 309 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) ระดับ ปริญญาตรี รอบเด็กดีมีที่เรียน 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 16:03:02   เข้าชม : 309 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) ระดับ ปริญญาตรี

  รอบเด็กดีมีที่เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564

  ประกาศ
  https://academic.reru.ac.th/download/2565/02_11_2564_2_1.pdf

  รายชื่อลำดับสำรอง หลักสูตรครุศาสตร์
  https://academic.reru.ac.th/download/2565/02_11_2564_2_2.pdf

   

   

กลับ ...

ACADEMIC    RERU